Kapitánske skúšky

Kapitánsky kurz je zameraný predovšetkým na praktické ovládanie a vedenie plachetnice. Kurzy prebiehajú na našich jachtách pod vedením českých a slovenských skúsených inštruktorov.

Na kurze sa naučíte nielen teoretické znalosti ako plavebné právo, rádiokomunikáca, ale aj všetky potrebné manévre s loďou ako parkovanie v prístave, spôsoby kotvenia. Ďalej sa preberajú základy jachtigu, navigácia, čítanie mapy, nočné plavby a záchranné manévre. Vďaka naším skúsenostiam vás pripravíme tak, aby skúška bola len formalitou.

Pri úspešnom absolvovaní získate “Kapitánske” Chorvátske oprávnenie “B”.

Ak by ste kapitánskym kurzom chceli urobiť niekomu radosť, potom môžete zakúpiť náš darčekový VOUCHER

Priebeh kurzu

SOBOTA 15: 00-17: 00
Zraz v prístave Mandalina v Šibeniku, medzi 15hod až 17hod nalodenie. Privítanie. Briefing. Podľa počasia sa už vypláva, alebo sa strávi pokojný večer v prístave. Účastníci majú možnosť ísť sa prejsť do historického centra Šibeniku.
NEDEĽA
Ranný briefing, kde si účastníci vypočujú základné bezpečnostné pravidlá a pravidlá kurzu všeobecne. Okolo 10:00 hod sa vypláva. Prvý deň na mori je zameraný na predstavenie a nacvičenie základnej práce s plachtami a takeláž. Ukážky a nácvik otáčania po vetre a proti vetru a zaobchádzanie s plachtami pri tomto manévrovaní. Navečer kotvenie v školiacom stredisku, kde si účastníci osvoja prácu s mapou, koná sa teoretická príprava. Základy VHF komunikácie.
PONDELOK
Ranný briefing, kde sa predstaví plán dňa. Okolo 10:00 hod sa vypláva. Druhý deň je zameraný na základy kotvenia a pristávania - kotvenie na móle (bokom, mooring), kotvenie na bójke, kotvenie na kotve, vyväzovanie na breh. Navečer príchod do prístavu. Opakovanie teoretických vedomostí a VHF komunikácie.
UTOROK
Ranný briefing. Okolo 10:00 hod sa podľa počasia vypláva, krátke plachtenie. Nácvik rýchlych obratov. Okolo 13:00 hod návrat späť do prístavu. O 15:00 hod teoretická skúška na kapitanáte v Šibeniku. Podľa nálady a počasia sa vypláva, alebo sa večer strávi v prístave.
STREDA, ŠTVRTOK
Precvičovanie nadobudnutých znalostí. Školiaca technika poldenný kapitán, kedy vždy jeden účastník bude na pol dňa kapitánom a bude musieť robiť všetky rozhodnutia tak, ako keby bol na lodi sám. Štvrtok nočná plavba, precvičovanie nočnej navigácie.​
PIATOK
Precvičovanie nadobudnutých znalostí. Poslední dvaja účastníci prejdú školiacou technikou ako poldenný kapitán. Navečer návrat do prístavu. Ukončenie kurzu.
SOBOTA 9:00
Vylodenie s hlavou plnou zážitkov a inšpirácií na ďalšie plavby.

Termíny

Dátum
Dostupnosť
Pripravujeme termín 21.-28.máj 2022
2 voľné miesta

Cenník

 • Kapitánsky kurz

  (Prípadne kondičná plavba)

  400 EUR
 • Poplatok za skúšku

  (Platí sa na mieste chorvátskemu kapitanátu)

  150 EUR
 • Turistická taxa

  (Sedemdňová turística taxa na osobu)

  70 HRK

50% ceny kurzu sa vracia ako zľava pri rezervácii lode v tejto alebo nasledujúcej sezóne!

Rezervácia

Potrebujete auto na prenájom?